Open van 09:30–17:00

Algemene actievoorwaarden Kleurrijke Weken Zoetermeer 

Algemeen 

‘De Kleurrijke Weken’ winactie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Winkelcentrum Stadshart Zoetermeer te Zoetermeer.

De looptijd van de Actie is 17 oktober 2022 tot en met 27 november 2022.

Actie en deelname 

Gedurende de looptijd van de Actie zal iedere week een vooraf bepaalde kleur centraal staan. 

De kleuren die meedoen met de Actie zijn; oranje, paars, geel, groen, blauw en roze. 

Aan de Actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Winkelcentrum Stadshart Zoetermeer. 

Om deel te nemen aan de Actie dient er een foto gemaakt te worden die zoveel mogelijk de kleur van de betreffende week bevat. 

De aankondiging van de Actie zal gedurende de looptijd iedere zondagavond te zien zijn op het officiële Instagram- en Facebook kanaal van Stadshart Zoetermeer. 

Het enige geldige Facebook account van Stadshart Zoetermeer luidt @StadshartZmeer. 

Het enige geldige Instagram account van Stadshart Zoetermeer wordt gevoerd onder de naam @stadshartzmeer. 

Deelnemers kunnen een foto insturen via Facebook Messenger of Instagram DM. 

Deelnemers kunnen gedurende de looptijd van de Actie tot vrijdag 12:00 uur deelnemen aan de Actie. 

De winnaar van de Actie wordt iedere vrijdag om 15:00 uur bekend gemaakt. 

De winnaar wordt gekozen door de organisatie, over de uitslag kan niet gediscussieerd worden. 

De winnaar wint een prijzenpakket t.w.v. 300 euro in de kleur dat in de deelgenomen periode centraal staat. 

De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.

Het gewonnen prijzenpakket wordt binnen een week na de bekendmaking van de winnaar opgestuurd naar de winnaar. 

Medewerking/privacy 

De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding. 

Deelnemers gaan akkoord met het eventuele delen van hun ingezonden foto. 

Aansprakelijkheid 

Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Press Play via maartje.besselink@pressplay.group, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen. 

Slotbepalingen 

Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.

Winkelcentrum Stadshart Zoetermeer behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. 

Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door winkelcentrum Stadshart Zoetermeer. 

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.